• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Камерен агент

Камерен агент е секретен сътрудник на следствените органи, който доброволно изпълнява задачи по камерна разработка. Самата камерна разработка е специфична форма на дейност, провеждана от органите на предварителното следствие в Държавна сигурност.

Тези определения са залегнали в строго секретна Инструкция за камерната разработка и използването на камерни агенти от следствените органи на МВР от . 1977 г., утвърдена от тогавашния министър на вътрешните работи ген. Димитър Стоянов.

„Камерните агенти се подбират из средата на лица, изтърпяващи присъди и по изключение от лица, чието следствие е приключило. Те трябва да бъдат патриотично настроени с честно отношение към органите на МВР, физически здрави и издръжливи с добра обща култура и възможности за агентура работа", е записано в строго секретната инструкция.

В отделни случаи, когато са необходими специални познания и владеенето на чужди езици, се допуска използването на лица, намиращи се на свобода. Вербуването, ползването и заплащането им става по утвърдено от съответния зам.-мининстър на вътрешните работи предложение на отдел „Следствен" – ДС или от началниците на Софийско градско и окръжните управления на МВР-ДС.

Камерните агенти се прикрепят към лица, които са следствени или осъдени за различни прояви против комунистическия режим. Разработването им става, докато обектите на разработка се намират в следствения арест или в затворническа килия.

С инструкцията е разрешено в изключителни случаи и използването за камерни агенти на лица, осъдени или намиращи се в следствието за противодържавни престъпления, опасни рецидивисти или осъдени за особено тежки стопански или криминални престъпления само ако имат малък остатък от присъдата.

Подбора, вербовката и възпитанието на камерните агенти се извършва от съответните следователи под ръководството на началника на отдел „Следствен" – ДС. По места тази дейност се извършва от началниците на следствените отдели (отделения).

„Възпитанието на камерния агент е непрекъснат процес и се провежда в дух на преданост и вярност към народната власт, в готовност за изпълнение на поставените им задачи и строго спазване на принципите на конспиративност и секретност", се посочва в инструкцията.

Всички камерни агенти на ДС се водят на централизиран отчет в отделен регистър при отдел „Следствен" – ДС. Камерните агенти са платени и се хранят със специално определен порцион, а също така и при необходимост се лекуват при подобрени условия, различни от обикновените затворници.

Инструкцията от 1977 г. заменя инструкция за ползването на камерни агенти от 1967 г., която се отнася само до Народната милиция.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365