• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Информатор

Информаторът е категория секретен сътрудник на Държавна сигурност, който в голяма степен се припокрива с агента.

В строго секретна „Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата на органите на Държавна сигурност" от 1950 г. тази категория е определена така:

„Информаторът е секретен сътрудник на органите на Държавна сигурност, който изпълнява техните задачи за разкриване на враждебни и подозрителни лица, наблюдаване на вражески елементи, проучване и издирване на държавни престъпници, обслужване на стопански обекти и предприятия, държавни учреждения, научни институти, ТКЗС и т.н. и в отделни случаи разработката на конкретен обект. Информатори се вербуват по правило от средата на предани и лоялни към народната власт патриотично настроени граждани."

През втората половина на 50-те години на ХХ век обаче указанията на министъра на вътрешните работи в следващите ръководни документи за агентурния апарат приобщават категорията „Информатор" към категорията „Агент".

В строго секретна заповед на министъра на вътрешните работи от 1955 г. за утвърждаване на „Инструкция по организиране и провеждане на негласно проучване в органите на ДС" е прибавена нова категория, отнасяща се до негласното проучване на набелязани от Държавна сигурност лица – информационна мрежа. В нея е използван термина  „Информатор":

„Информационната мрежа се явява се основен и най-надежден източник, с помощта на когото се извършва негласното проучване по местожителство. Информационната мрежа на апарата по проучването се създава на териториален принцип, тоест в този район на населения пункт, който обслужва оперативно работникът от апарата на проучването. При това информатори се вербуват главно в такива къщи, в които най-често се налага да правят проучване и където няма други надеждни източници за изпълнение на задачите по проучването. Информатори по проучването се вербуват по правило на патриотична база от числото на трудещите се, социално близка нам среда, лоялно настроени към народната власт, безпартийни мъже и жени, които не са участвали в миналото във фашистки буржоазни партии и организации, а след 9 септември 1944 г. в опозиционни групировки.

Към този апарат спадат и доверени лица. Апаратът по проучването също така широко използва в своята работа доверени лица. Доверени лица са членове на БКП, ДСНМ и членове на техните семейства, а също така граждани, предани на БКП и народната власт и проявили се в практическата работа като патриоти на родината. В практическата работа по проучването може да се прибягва към доверените лица във всички случаи, когато трябва да се съберат необходимите данни за обекта на проучването. Довереното лице трябва да притежава същите лични, делови и политически качества, каквито и информатора."

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365