• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

ОРОН

ОРОН е абревиатурата на оперативен работник на обществени начала. Това е нещатен сътрудник, който е използван е преди всичко от Първо главно управление (ПГУ) на Държавна сигурност.

За ОРОН са подбирани лица, предварително проверени лица, членове на БКП или на ДКМС, които по една или друга причина не са могли да отговорят на всички изисквания за назначаването им като щатни сътрудници/служители в ПГУ.

Така причина може да бъде неотслужване на редовна военна служба или причина от здравословен характер, установена при проучване на лице, кандидат за щатно място в системата на МВР-ДС.

За ОРОН-и са назначавани и бивши щатни служители на ПГУ след пенсионирането им.

ОРОН-те могат да извършват агентурна разузнавателна дейност или да бъдат използвани при спомагателни дейности от ПГУ.

ОРОН е платен нещатен сътрудник, който получава месечни възнаграждения, които са отчитани срещу разписки.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365