• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Съдържател на явочна квартира

Съдържателят на явочна квартира е основна категория секретен сътрудник на Държавна сигурност. В строго секретна „Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата на органите на Държавна сигурност" от 1950 г. за него е отбелязано:

„Съдържател на явочна квартира се явява също така секретен сътрудник на органите на Държавна сигурност, който предоставя на разположение на същите своята квартира на срещи на оперативни работници с агентурата. Съдържатели на явочни квартири се вербуват из средата на предани и патриотично настроени към народната власт граждани, предимно из средите на БКП. Тяхната вербовка се разрешава и оформя по същия начин, както на информаторите. Агентурата, работеща по една разработка не се приема в една и съща явочна квартира."

В строго секретна заповед на министъра на вътрешните работи за агентурния апарат на ДС от 1956 г. е дадено следното определение:

„Съдържател на явочна квартира е проверен и надежден сътрудник, който се е съгласил доброволно да предостави своята квартира на органите на ДС за срещи с агентурата и провеждане на други агентурни мероприятия. Тази категория сътрудници се вербува между членове на БКП, актива на ДНСМ и по изключение честни безпартийни. Явочните квартири трябва да отговарят на изискванията на конспирацията и да осигуряват запазването в пълна тайна провежданите срещи. Съдържателят на явочна квартира и живущите с него лица не трябва да знаят агентурата по лица, фамилии и други белези."

В строго секретна от особена важност заповед №І-30 от 30 май 1989 г. на министъра на вътрешните работи за „Придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица" за тази категория секретен сътрудник е записано изискването:

„Съдържател на явочна квартира е секретен сътрудник на органите на ДС, който доброволно им е предоставил намиращите се на негово разположение жилищни и други помещения за срещи с агенти и резиденти."

Според статистическите данни на отдел 03 „Архив" на ДС към юни 1986 г. общият брой на съдържателите на явочни квартири възлиза на 9983 души.

При тайната операция на БКП/ДС за унищожаване на досиетата през първата половина на 1990 г., преди първите демократични избори, са заличени делата на всички явочни квартири.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365