• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Резидент

Резидентът е основна категория секретен сътрудник на Държавна сигурност. В строго секретна „Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата на органите на Държавна сигурност" от 1950 г. за него е посочено следното определение:

„Резидентът е квалифициран и надежден секретен сътрудник на органите на Държавна сигурност, който по задачи, възложени му от оперативните работници ръководи, възпитава, инструктира прикрепените към него информатори от 5 до 15 души. Резидентът е най-близък помощник на оперативния работник. Поради това, както той, така и оперативният работник трябва да бъде безпределно предан на комунистическата партия и народната власт, да притежава нужните лични и разузнавателни качества.

Резидентите като правило се вербуват сред надеждните особено проверени членове на БКП, а също така и на ДНСМ (Димитровска народна социалистическа младеж). В изключителни случаи се разрешава използването като резиденти и на безпартийни граждани сред преданите на народната власт и добре проявилите се в практическа работа с наши органи информатори."

В строго секретна заповед на министъра на вътрешните работи за агентурния апарат на ДС от 1956 г. за резидента е дадено определението:

„Резидентът е лице, привлечено към секретно сътрудничество от органите на ДС, за да им оказва помощ при ръководството и възпитанието на предадените му агенти. Резидентите трябва да са избират между членовете на БКП и актива на ДНСМ. Само в отделни случаи на безпартийни, напълно предани на комунистическата партия и народната власт, ползващи се с авторитет сред трудещите се и притежаващи положителни лични, разузнавателни и делови качества. Резидентът заедно с група агенти, предадени му на ръководство, представляват резидентура или резидентурна група. Като правило на резидента се предават такива агенти, които се използват за общо наблюдение на вражески елементи."

В строго секретна от особена важност заповед №І-30 от 30 май 1989 г. на министъра на вътрешните работи за „Придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица" за резидента е указано:

„Резидентът е високо квалифициран и надежден секретен сътрудник на органите на ДС, чиято основна задача е да ръководи, възпитава и обучава агенти и доверени лица.

За резиденти да се вербуват идейно убедени и предани на партията и народната власт лица, предимно членове на БКП, които имат авторитет сред обществото, притежават висока обща култура, политическа и специална подготовка. За ръководители на резидентурни група могат да се използват и ОРОН (бивши оперативни работници на ДС и Народната милиция, които не се регистрират в 3-ти отдел на ДС (архива). В отделни случаи за резиденти да се прекатегоризират опитни и проверени агенти, вербувани на идейно-политическа основа."

Според статистическите данни на отдел 03 „Архив" на ДС към юни 1986 г. общият брой на резидентите възлиза на 840 души.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365