• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Агент


Агентът е сред основните категории секретни сътрудници на Държавна сигурност. В строго секретна „Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата на органите на Държавна сигурност” от 1950 г. е дадено следното описание за него:

„Агентът е надежден, квалифициран секретен сътрудник на органите на Държавна сигурност, успешно изпълняващ техните задачи по внедряване, разработка агентурата на разузнаването на капиталистическите страни, вражеските подмолни организации и други антинародни елементи.

Като правило агенти се вербуват от вражеска или близка до нея среда, участници във вражески подмолни организации, трайчокостовисти, троцкисти, лулчевиски, николапетковисти, анархисти, демократи, либерали, бивши членове на „Звено”, реакционна интелигенция, уволнени царски офицери, легионери, буржоазия, търговци, кулаци, духовни лица, лица поддържащи подозрителни връзки с представители на капиталистическите държави и др. на базата на пълното им разобличаване в антинародна дейност или други престъпления.

Агенти обаче могат да бъдат и лица от социално близки нам среда ако те по своите лични качества и налични връзки могат успешно да изпълняват нашите задачи по разкриване и разработка на враговете на народа. При вербовката на агенти на базата на компрометиращи материали задължителен е техният предварителен щателен разпит.”

В строго секретна заповед на министъра на вътрешните работи за агентурния апарат на ДС от 1956 г. категорията „Агент” е определена така:

„Агентът е лице, привлечено към секретно сътрудничество от органите на ДС, способно да изпълнява задачите им по разкриване и своевременното пресичане подривната дейност на агентурата на капиталистическите разузнавания и контрареволюционни елементи, а така също да решава и други оперативни задачи.

За агенти могат да се вербуват лица, които притежават лични качества и разузнавателни възможности, гарантиращи на задачите, които органите на ДС ще им поставят. В зависимост от характера на разработката и задачите, които в определено време и място стоят пред органите на ДС агентът може да се вербува из средите на вражеските елементи или между патриотично и лоялно настроените към народната власт граждани.

Членове на БКП могат да се вербуват само по изключение, когато оперативната обстановка налага това. Секретните сътрудници, които до излизането на настоящата заповед се отчитаха като информатори да се водят в отчета като агенти.”

В заповед №І-30 от 30 май 1989 г. на министъра на вътрешните работи за „Придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица” е посочено следното определение за агент:

„Агентът е основна категория секретен сътрудник, който притежава необходимите субективни качества и обективни възможности за решаване на конкретни задачи по разкриването, предотвратяването и пресичането на подривните действия на външния противник и враждебно-настъпателните елементи в страната главно чрез проникване в техните среди или близкото им обкръжение.

За агенти на ДС да се вербуват предимно патриотично настроени български граждани, които притежават лични и делови качества и възможности.
Вербуването на агенти да се извършва на следните основи: идейно-политическа, зависимост, материална или друга заинтересованост.”

Според статистическите данни на отдел 03 „Архив” на ДС към юни 1986 г. общият брой на агентите възлиза на 25 628 души.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365