• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

История

Съществувалото дълго време като Четвърто (техническо) управление на ДС (1954-1986), а след това до 1990 г. като Оперативно-техническо управление (ОТУ) на ДС концентрира всички технически средства, използвани от тайните служби от средата на 50-те години до края на комунизма в България.

Неговото развитие преминава през няколко етапа, като при оформянето на самостоятелната система на Държавна сигурност в МВР през първата половина на 50-те години на ХХ век се постига обединение на подразделенията, които осигуряват техническите способи и средства на оперативните управления в ДС.

Това става със секретно „Б" (секретните решения са оформяни като „Б", а явните като „А", бел. ред.) на Политбюро на ЦК на БКП през юли 1954 г. С него са зададени и конкретните задачи на новото управление:

засичане на всички нелегални радиостанции;

прихващане на радиотрафика на капиталистическите страни с техните представителства в Европа, Азия и Африка;

  • радиодипломатическия трафик на капиталистическите легации;
  • поддържане на редовна радиовръзка с дипломатическите представителства на НРБ в чужбина;
  • поддържане на редовна радиовръзка с правителствени влакове, с окръжните управления в страната;
  • микрофонно и телефонно подслушване;
  • секретно отключване и фотографиране;
  • възстановяване на документи за задгранични и вътрешни нужди;
  • откриване на тайнописни средства;
  • изработване на методи за използване на тайнописни средства и микроснимки от задгранични агенти.

В този период се регламентират подготовката, утвърждаването, техническото и оперативното провеждане на серия от различни мероприятия като микрофонното и телефонно подслушване, секретното отваряне, визуалното наблюдение.

С отделна заповед от 1957 г. на министъра на вътрешните работи се определят задачите на отдела в управлението, който отговаря за набавянето, възстановяването, ползването и отчетността на оперативните документи, тайнописните средства, хичивеските и графологични експертизи.

През 1963 г. е приета нова инструкция за осъществяването на техническо мероприятие №9 (М-9) за негласен контрол на международната и вътрешната пощенско-телеграфна кореспонденция от органите на Държавна сигурност.

През 1963 г. към отдел 01 на управлението се обособява самостоятелно отделение „Б", което работи по секретното отключване (М-30) и визуално наблюдение (М-35). През 1965 г. към Четвърто управление се създава самостоятелно отделение „Х" (Химия).

През 1967 г. с решение на Министерския съвет към управлението се създава и Научно-изследователски институт. Той има задачата да проучва нуждите на поделенията в Държавна сигурност от оперативна техника, както и да извършва проучвателни, научно-технически и експериментални изследвания за създаване и внедряване на нови оперативно-технически и химически средства.

През 1986 г. се извършва последната голяма структурна промяна в системата на ДС. Дотогавашното Четвърто (техническо) управление става Оперативно-техническо управление (ОТУ) на ДС, а новосформираното икономическо управление заема номерацията Четвърто управление.

ОТУ съществува до април 1990 г., когато е трансформирано в Служба за оперативно-техническо издирване (СОТИ) в МВР.

 

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365