• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Ръководители

Борис Манов (1967-1969)

Първият началник на създаденото през 1967 г. Шесто управление на ДС за борба срещу идеологическата диверсия е ген. Борис Манов, дотогавашен началник на Института за информация и научна организация на КДС. Той е роден през 1922 г. в пернишкото село Извор. Произхожда от селско семейство. Член е на РМС от 1936 г., а на БКП от 1944 г. Партизанин е в Трънския отряд.

Непосредствено след 9 септември 1944 г. е назначен за началник на милицията в гр. Радомир, а впоследствие за секретар на околийския комитет на РМС.

През 1946 г. постъпва на работата във военното контраразузнаване. Зам.-началник е на ВКР в периода 1952-1962 г. След това е назначен за началник на школата „Г. Димитров" на КДС. От март 1967 г. началник на Института за информация и научна организация на КДС.

Утвърден е за активен борец срещу фашизма и капитализма. Завършил е съкратен курс на Народното военно училище „В. Левски", както и едногодишна подготовка по линия на ДС в СССР. Когато през 1967 г. е назначен за началник на Шесто управление на ДС е последна година студент по право задочно обучение.

Петър Стоянов (1969-1985)

Ген. Борис Манов не се задържа дълго начело на Шесто управление. През 1969 г. на неговото място е назначен Петър Стоянов

Той е роден на през 1925 г. в с. Кремиковци, Софийско. След първо отделение слугува в различни къщи срещу прехрана, а също така е овчар. През 1939 г. завършва Кремиковската прогимназия. През есента на 1939 г. заминава за София, където продължава образованието си във вечерно училище. Работи като машинен стругар и шлосер в различни частни работилници.

През април 1944 г. излиза в нелегалност и се присъединява към партизаните от отряда „Чавдар", заради което семейството му е интернирано.

След 9 септември 1944 г. постъпва в новосъздадената „Народната гвардия" и участва в заключителната фаза на Втората световна война. В края на 1944 г. работи като инкасатор-електротехник в Кремиковци, а пред 1945 г. е стругар в София.

През ноември 1946 г. постъпва на работа в МВР като разузнавач в отделение „А" (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност. През 1947 г. е преместен в служба „С" (селско стопанство), където е повишен в длъжност групов началник.

След това е за и. д. началник на отдел в Четвърто икономическо управление на Държавна сигурност. В последствие е преназначен за зам.-началник на отдел „Транспортен". След завършване на двегодишен в школата на ДС в Симеоново е разпределен като началник отделение обслужващо външната и вътрешната търговия в Трето секретно политическо управление на ДС за борба с контрареволюцията.

През 1967 г. се издига до зам.-началник на Второ управление на ДС. При създаването на Шесто управление на ДС през ноември 1967 г. назначен за първи зам.-началник на същото. Със съгласието на Тодор Живков през февруари 1969 г. Петър Стоянов е назначен за началник на Шесто управление на ДС, какъвто остава до 2 януари 1985 г. Тогава е освободен след обвинения в алкохолизъм. Умира през 1993 г.

За дългогодишният ръководител на идеологическото управление е ген. Петър Стоянов бившият служител от Шесто управление Чавдар Тепешанов посочва:

„Усвоил отлично изкуството на властта, бивш партизанин от отряда „Чавдар", генерал Стоянов бе един от ония стожери на авторитарния режим, които решаваха и дори предрешаваха важни въпроси в държавата. Имаше нещо смразяващо в осанката му и походката, в металния му глас, в ледения, пронизващ поглед и всичко това те караше просто да замръзнеш на мястото си!"

Председателят на КДС ген. Ангел Солаков разкрива други подробности:

„Издигането на полк. Петър Стоянов беше груба моя грешка. Той беше един от младите партизани в отряд „Чавдар". На този ограничен човек се възлагаше да разработи новата служба, да се бори срещу политическата диверсия на далеч по-умни от него западни служби срещу страната! Петър Стоянов, освен ограничен, беше и голям любител на алкохола и водеше гуляйджийски живот."

Антон Мусаков (1985-1989)

След ген. Петър Стоянов за началник на Шесто управление на ДС е назначен Антон Мусаков. Той е роден през 1933 г. в с. Българене, Плевенско.

През 1956 г. завършва философия в Софийския университет „Климент Охридски". През следващите десет години работи в комсомола. До 1962 г. е завеждащ отдел в ЦК на ДКМС, а от 1962 г. до 1966 г. е директор на „Централната комсомолска школа"

Постъпва на работа в МВР през 1966 г. В периода 1966-1974 г. е назначен последователно за началник на отдел във Второ управление на ДС и зам.-началник на Софийско градско управление на МВР. От 1974 г. до 1978 г. е секретар на партийния комитет на БКП в МВР.

През 1978 г. е назначен за зам.-началник на Шесто управление, което оглавява през 1985 г. до разформироването на идеологическото управление през януари 1990 г., когато е пенсиониран.

От 1986 г. Антон Мусаков е кандидат-член на ЦК на БКП.

В началото на промените публикува мемоари, в които прави преоценка на дейността на ДС и се отнася критично към някои действия на Шесто управление към интелигенцията. Почива през 1998 г.

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365